Werkwijze

Tijdens het eerste consult bespreken we uw vragen en de mogelijkheden om uw voeding te passen aan de hand van uw (huidige en gewenste) eet- en leefgewoontes. Het meest efficiënt is als u vooraf 3 dagen bijhoudt wat u eet en drinkt en ook uw vragen opschrijft.

Het eerste consult neemt ongeveer een uur in beslag. U krijgt een persoonlijk dieetadvies voor de eerste tijd. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden. Tijdens het tweede consult worden de ervaringen besproken en de behandeling wordt zo nodig bijgesteld. Het aantal vervolgconsulten dat nodig is hangt af van uw hulpvraag en de diagnose. Begeleiding via email, telefoon of skype behoort tot de mogelijkheden.

Dieetadvisering en -begeleiding is opgenomen in de basisverzekering voor 3 uur per jaar. Als uw huisarts of specialist u een verwijzing heeft gegeven kunt u deze meenemen naar het spreekuur. Onder de 18 jaar is er geen eigen risico (in 2016 is het verplicht eigen risico 385 euro per jaar). Ook voor dieetbehandeling bij chronische aandoeningen zoals diabetes en COPD en hart en vaatziekten is er geen eigen risico als uw huisarts afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraars over ketenzorg.

U kunt ook zonder verwijzing een afspraak maken. De diëtist beoordeelt in dat geval of een dieet nodig is of dat bijvoorbeeld eerst nader onderzoek noodzakelijk is.

Is lijnen voor u een steeds terugkerend ritueel? Stop dan met lijnen en dieetlijstjes en ga voor blijvend resultaat. We gaan samen op zoek naar het waarom van uw eetgedrag, wat vindt u belangrijk, wat wilt u veranderen (en wat niet) en hoe gaat u dat aanpakken. Stap voor stap komt u dichter bij uw doel en leert u hoe u ontspannen met eten om kunt gaan.

Voor nadere informatie kunt u uw vraag stellen via het contactformulier of bel met 071 522 6703 of 023 – 205 3012

KWALITEITSGEREGISTREERD 
tot 25-04-2026  M. Vlasveld