De Algemene Verordening  Gegevensbescherming is 25 mei van kracht geworden. Hierin is uitgebreid geregeld hoe onze  privacy beschermd dient te worden. Hoe De Meermin omgaat met uw persoonlijke gegevens kunt u lezen In de privacyverklaring op deze website.