Door de coronacrisis is een flink deel van de thuiszorg weggevallen, waardoor veel ouderen veel meer op zichzelf zijn aangewezen. De eenzaamheid neemt toe, omdat veel ouderen in isolatie zitten en geen of weinig bezoek meer (mogen) ontvangen. Er ontstaat een vergroot risico op ondervoeding bij met name kwetsbare ouderen. 

Ondervoeding zorgt ervoor dat mensen sneller ziek worden en dat het herstel na ziekte langer duurt. Ook het risico op valincidenten wordt groter. Met een brandbrief vraagt de Nederlandse Vereniging van Diëtisten hier aandacht voor bij onder andere het ministerie van VWS, leden van de Tweede Kamer en diverse brache- en koepelorganisaties in de zorg. 

Ook voor zorginstellingen, huisartspraktijken, andere zorgprofessionals en mantelzorgers is het goed om te weten wat dietisten kunnen betekenen voor kwetsbare ouderen. Daarvoor is een  flyer en infographic ontwikkeld.

Op de website goedgevoedouderworden.nl staan verschillende tests die ouderen zelf kunnen doen. De tests kunnen ook door een mantelzorger of zorgprofessional worden ingevuld.

Dietisten helpen mee, met verantwoorde voedingsadviezen en zo nodig zorgen zij voor de juiste bijvoeding. In het belang van alle kwetsbare ouderen in Nederland.