Het Paramedisch Platform Nederland heeft een leidraad ontwikkeld ten tijde van de coronacrisis om zorg te leveren aan patiënten. Het document beschrijft infectiepreventiemaatregelen voor medewerkers, patiënten en bezoekers.

In deze leidraad wordt beschreven hoe het risico op overdracht van micro-organismen verkleind kan worden door het toepassen van handhygiëne en persoonlijke hygiëne door medewerkers, patiënten en bezoekers.

Lees hier het hygiëneprotocol