Zoals elk jaar heeft de Nederlandse Vereniging van Diëtisten overzichten laten maken van alle vergoedingen voor dieetadvies.
De Meermin heeft met alle verzekeraars een contract.
Hieronder een overzicht van links naar de polisvoorwaarden van alle verzekeringen. De verschillen in de aanvullende verzekeringen zijn groot. Bedenk ook wat nodig is volgend jaar en vergelijk de kosten van de aanvullende verzekering (AV) met de kosten van dieetbegeleiding zonder AV. Deze zijn 37,50 per consult van een half uur en 17,75 voor een kwartier.

Independer heeft samen met Independer en Zorgweb een tool ontwikkeld waarin de cliënt kan zien wat bij welke diëtisten wordt vergoed.

De Meermin heeft met alle verzekeraars een contract, ook met Zorg en Zekerheid, al is dat (nog) niet zichtbaar bij independer.

Woont u in Haarlem of Leiden en komt u voor hart-en vaatziekten, diabetes of COPD, dan valt de behandeling buiten het verplichte eigen risico van 385 euro per jaar en buiten de beperkte 3 uur vergoeding, omdat uw behandeling onderdeel is van ketenzorg. De Meermin heeft hiervoor overeenkomsten afgesloten met de ketenzorgorganisaties in deze regio’s.
In Amsterdam is de ketenzorg minder goed georganiseerd. Is er geen ketenzorg, geen probleem, er is wel altijd recht op dieetbegeleiding vanuit de basisverzekering en eventueel aanvullende verzekering. De diëtisten van de Meermin werken nauw samen met huisartsen en praktijkondersteuners en zo nodig ook met fysiotherapeuten, psychologen, logopedisten, euritmisten en kunstzinnig therapeuten.

Heeft u een gunstige verzekering gevonden, kijk dan ook naar de vergoedingen van therapieën waarvan je denkt ook gebruik te moeten maken. Verder is goed om te weten dat het standaard tarief voor dieetadvisering en -begeleiding 35 euro per half uur is als de verzekerde tijd helemaal verbruikt is. Dit zal altijd in overleg gaan, u komt dus nooit voor verrassingen te staan bij ons.