Wat denkt de Nederlandse samenleving?

Na de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te controleren, om risicogroepen zoals ouderen te beschermen en om te voorkomen dat verschillende onderdelen van het zorgsysteem overbelast raken. Nu het RIVM vaststelt dat de maatregelen effect lijken te hebben zal de vraag moeten worden beantwoord wanneer deze maatregelen kunnen worden afgebouwd en hoe (in welk tempo, en op welke manier) dit het best kan worden gedaan. Het Kabinet baseert zich uiteraard op modelstudies van experts, maar ook de mening van de samenleving wordt meegewogen. Voor dit laatste wordt er op dit moment een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) uitgevoerd, waarbij ongeveer 10.000 burgers worden geraadpleegd over hun voorkeuren wat betreft de versoepeling van de coronamaatregelen in Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met onderzoekers van andere universiteiten en onderzoekers van het RIVM. Beleidsmedewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Financiën hebben ook meegekeken.

Doe mee met dit onderzoek

Doel van het PWE onderzoek

De effectiviteit van de coronamaatregelen is sterk afhankelijk van het gedrag van Nederlanders. Dit gedrag is weer afhankelijk van de mate waarin Nederlanders de genomen maatregelen als nuttig en zinvol ervaren. Er is daarom behoefte aan meer informatie over voorkeuren van de samenleving om beslissingen over het afbouwen van de coronamaatregelen te onderbouwen. Onder welke voorwaarden vinden Nederlanders het acceptabel om bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingstehuizen of de horeca te heropenen? En kunnen wij hierin bepaalde segmenten van de samenleving onderscheiden, bijvoorbeeld leeftijd, positie op de arbeidsmarkt of gezinssituatie? Om deze vragen te beantwoorden en zo het RIVM en het Kabinet van gestructureerde, gedetailleerde en betrouwbare informatie te voorzien voeren wij een PWE uit.

De keuzemogelijkheden

De overheid heeft verschillende mogelijkheden om de coronamaatregelen te versoepelen. Deelnemers krijgen deze mogelijkheden te zien, inclusief de voor en nadelen. Eerst adviseren zij welke maatregelen moeten worden versoepeld, daarna kunnen deelnemers hun keuzes motiveren. Ook kunnen deelnemers nog ideeën inbrengen voor eventuele andere versoepelingen. Deelnemers krijgen verschillende maatregelen te zien, zoals:

Verpleeg- en verzorgingstehuizen staan bezoek toe
Werknemers in contactberoepen mogen de komende twee maanden weer aan het werk
Directe familieleden hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren
Voor mensen die immuun zijn worden alle beperkingen opgeheven

Het onderzoek en de resultaten

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met onderzoekers van andere universiteiten en onderzoekers van het RIVM. Beleidsmedewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Financiën hebben ook meegekeken.

De resultaten van het onderzoek worden onder meer gedeeld met het RIVM en de overheid. De resultaten kunnen bijdragen aan de keuze van de overheid voor een passende strategie ter versoepeling van de coronamaatregelen. De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt. Dit betekent dat er geen informatie wordt verzameld waardoor uw identiteit te achterhalen is (zoals naam en woonadres).

Wilt u ook uw mening geven?

Bent u na het lezen van deze pagina geïnteresseerd geraakt om ook uw mening te geven betreffende de versoepeling van de coronamaatregelen in Nederland? Vanaf 29 april zal de PWE beschikbaar zijn om in te vullen en kunt u op deze pagina een link naar het onderzoek vinden. Heeft u vragen over het onderzoek, neem dan contact op met Niek Mouter: N.Mouter@tudelft.nl

Dit project wordt gefinancierd uit het TU Delft Covid-19 response fund.

Let op! U kunt alleen deelnemen via laptop of desktop. Er is geen mobiele versie.

Doe mee met dit onderzoek

FAQs

Waarom is dit onderzoek naar afwegingen over corona exit strategieën belangrijk?
Wat is het voordeel van een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) over versoepeling van corona maatregelen ten opzichte van de huidige opiniepeilingen?
Kijkt dit onderzoek ook naar het draagvlak voor verschillende scenario’s die de overheid kan nemen? En hoe dan?
Geeft deze studie ook inzichten in wat mensen voelen bij de verschillende scenario’s?
Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?
Wat kan de overheid met de uitkomsten van de PWE doen?
Zijn de keuzemogelijkheden over corona exit strategieën ook de echte keuzemogelijkheden die de overheid overweegt?
Kan ik meedoen met dit onderzoek?
Kan ik de PWE ook via mijn mobiel of tablet invullen?
Moeten we dit soort experimenten wel doen in deze tijd?
Algemene FAQs PWE

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen omtrent Participatieve Waarde Evaluatie (PWE), onderzoeksresultaten of wilt u zelf meetesten? Meld u dan aan voor de PWE nieuwsbrief.